terms_banner

Chú ý : Điều khoảng sử dụng cho trang web này www.hsaha.com được cung cấp bởi Bùi Văn Hùng. Khi bạn truy cập vào trang web này đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ, xác nhận và chấp nhận những điều khoảng sử dụng của chúng tôi.

Những điều khoảng sử dụng này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào khi có những biến đổi và phát triển cho phù hợp với điều kiện kinh tế, cơ chế chính sách và pháp luật. Chính vì vậy mà chúng tôi yêu cầu bạn thường xuyên theo dõi những thay đổi khi sử dụng trang web này.

Truy cập vào trang web này:

Bạn đồng ý sự dụng trang web này trong những trường hợp hợp pháp với quý định của pháp luật hiện hành cho những mục đích hợp pháp được mô tả chi tiết trong “ hạn chế sử dụng “ dưới đây:

Bạn đồng ý không thực hiện hành động này ảnh hưởng đến an ninh trang web, làm cho trang web không thể tiếp cận với những người cần truy cặp khác hoặc gây thiệt hại cho trang web hoặc nội dung của trang web.

Bạn đồng ý không thêm, bớt, hoặc thay đổi nội dung, hoặc cố tình truy cập vào những phần của trang web không dành cho bạn. Bạn đồng ý không sử dụng trang web trong bất cứ hình thức nào để can thiệp vào các quyền của bên thứ 3.

Để truy cập vào trang web này hoặc một số tài nguyên khác trong trang web có thể bạn được yêu cầu để lại thông tin đăng ký nhật định hoặc một số thông tin khác. Bạn cam kết rằng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực .

Nếu chúng tôi phát hiện những thông tin bạn cung cấp là không đúng, chúng tôi có quyền từ chối bạn truy cập vào bên trong hoặc vào trang web này mà không cần phải thông báo trước.

Trang web này chỉ được cung cấp cho những trường hợp phi thương mại, cho những cá nhân và công ty mong muốn tìm hiểu về chúng tôi hoặc thông tin một số những sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Bạn không thể sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Ví dụ, bạn có thể không (và có thể không cho phép bất kỳ bên nào khác) (i) hợp tác thương hiệu trang web này, hoặc (ii) khung trang web này, hoặc (iii) siêu liên kết đến trang web này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản người đại diện theo ủy quyền của chúng tôi.

Đối với trường hợp đồng thương hiệu, liên kết, hợp tác để cùng nhau chia sẻ, tên miền, thương hiệu, logo hoặc các phương tiện hình ảnh, lời cảm nhận, chứng thực nhằm mục đích giúp cho khách hàng hiểu được, cảm nhận và có cái nhìn chận thực về công ty.

Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi không việc phản kháng lại những thông tin chia sẻ không đúng về chúng tôi nhằm làm mất uy tín, làm sai lạch hình ảnh, hay có mục tiêu là cạnh tranh không lành mạnh. Thế giới internet ngày nay là cơ hội cho những đối tượng luôn làm phiền và chính bạn không gì đảm bảo là không gặp như vậy.

Thông tin độc quyền:

Thương hiệu :  Những hình ảnh, màu sắc, logo, thông tin liên quan đến trang web này không thuộc bất kỳ trang web nào trong thế giới internet là độc quyền của chúng tôi và của bên cung cấp nội dung cho chúng tôi. Bạn không sử dụng những nội dung này khi chưa được phép bằng văn bảng của chúng tôi.

Bằng cách nội dung bạn không được sao chép, cắt xén, đăng tải … hoặc truyền đi bằng các hình thức khác mà không có sự đồng ý bằng văn bảng của chúng tôi. Bạn có thể in ra 01 văn bảng in sử dụng cho các nhân bạn.

Quyền Tác Giả :

Những nội dung bài viết này là bản quyền của chúng tôi và được bảo vệ bởi quyền tác giả của luật bản quyền Việt Nam và nước ngoài, kể cả các bộ máy tìm kiếm cũng xác nhận quyền tác giả là của chúng tôi.

Quyền tác giả cũng thuộc những đối tác, khách hàng, những người bạn của chúng tôi đã cho phép chúng tôi đăng tin của họ và thông tin liên quan lên trang web này.

Bạn có thể truy cập vào trang web này in những nội dung trang web sử dụng cho cá nhân, cho học tập, cho các thông tin tham khảo trong công việc. .. không đồng ý sử dụng với mục đích thương mại.

Bạn không được phép thay đổi hình ảnh và bất kỳ nội dung nào trên trang web này.

Link Liên Kết :

Trang web này có thể đang là siêu liên kết với những trang web khác mà không được duy trì bởi công ty chúng tôi.

Khi có siêu liên kết với bên thứ ba không đồng nghĩa chứng thực, tài trợ hoặc chứng thực hoặc những đề nghị khác từ công ty chúng tôi.

Siêu liên kết đến các trang web được cung cấp như một dịch vụ cho người sử dụng và không được tài trợ bởi hoặc liên kết với trang web này hoặc Công ty của chúng tôi.

Công ty chúng tôi đã không xem xét bất kỳ hoặc tất cả các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó.

Công ty chúng tôi cũng không đảm bảo về sự sẵn có của các trang web siêu liên kết.

Khi liên kết được truy cập bởi người dung, công ty chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm về nội dung, đầy đủ và chính xác của các siêu liên kết hoặc các trang web siêu liên kết đến trang web này.

Đề Nghị :

Bạn cùng đồng hành với công ty chúng tôi trong việc đảm bảo bản quyền trên toàn thế giới qua việc ghi chép, đăng tải, dịch, sửa đổi, điều chỉnh, tạo ra sản phẩm phái sinh, những nội dung  nhận xét, đề nghị, ý tưởng, hình ảnh, đồ họa hoặc các thông tin khác  thông qua trang web này. Hoặc kết hợp với các thông khác trong khác hình thức khác, phương tiện truyền thông cùng những công nghệ khác hiện hay tương lai.

Công ty chúng tôi cũng không yêu cầu những thông tin này là bí mật và có thể sử dụng những thông tin trong việc kinh doanh của chúng tôi mà không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào khác về bản quyền và cũng không chịu trách nhiệm về trách nhiệm có một kết quả tương đồng về nội dung hay những phần khác hiện và tương lai.

Bạn cũng có thể đăng tin lại nôi dung của chúng tôi và bạn phải dẫn chứng và bạn cũng đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp trong việc đăng tin mà không làm ảnh hưởng đến người nào hoặc tổ chức nào.

Công ty chúng tôi cũng đối xử bất kỳ thông tin nào thông qua trang web này bạn gửi cho chúng tôi phù hợp với các chính sách được ghi trong trang web này.

An Toàn Cho Trẻ Em:

Bảo vệ sự riêng tư khi online trực tuyến là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công ty chúng tôi và những trẻ em dưới 13 tuổi cần được bảo vệ. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không cố ý cho trẻ em dưới 13 tuổi vào trang web chúng tôi hoặc để mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý của ba mẹ chứng kiến.

Chúng tôi cam kết và không có y thu thập thông tin trẻ em dưới 13 tuổi trừ khi có sự cho phép của bạn mẹ.

Tải Tài Liệu :

Bạn biết rằng công ty chúng tôi không thể và không đảm bảo những tập tin có sẳn được tải về thông qua internet không miễn nhiễm viru, sâu, troian hoặc các mã khác có biểu hiện lây nhiễm và phá hoại.

Bạn có trách nhiệm trong việc kiếm soát, kiểm tra các dữ liệu thông tin đầu vào và đầu ra của bạn về tính chính xác , để duy trì trong thiết bị của bạn nhằm tái thiệt bất kỳ dữ liệu nào bị mất.

Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm  hoặc rủi ro cho việc sử dụng internet cho các hoạt động của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *