Việc riêng tư của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo ra sự trải nghiệm trên internet của bạn là thú vị và bổ ích nhất có thể, chúng tôi muốn thông tin trên internet đến với bạn một cách trọn vẹn, sử dụng công cụ cùng sự tự tin khi ứng dụng internet.

Chúng tôi tạo ra chính sách riêng tư để chứng minh cam kết của công ty chúng tôi với việc riêng tư, an toàn và an ninh mạng. Chính sách riêng tư này mô tả cách thức chúng tôi thu thập thông tin từ tất cả người dung internet.  Bao gồm tất cả những người truy cập một số thông tin trong trang web của chúng tôi nhưng không có tài khoản và những người có thể mua sản phẩm cũng như những người trả dịch vụ phí hàng tháng để đăng ký dịch vụ thành viên.

Chính sách này cũng giải thích những gì chúng tôi làm với những thông tin chúng tôi thu thập và những lựa chọn thu thập thông tin của những thành viên cũng như sử dụng những thông tin trong trang web này. Chúng tôi yêu cầu đọc những thông tin trong chính sách riêng tư này một cách chi tiết và cẩn thận.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Của Công Ty Chúng Tôi và Sử Dụng Như Thế Nào?

Giới Thiệu:

Các thành viên vào trang web của công ty chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp thông tin như  họ, tên, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc nơi chốn cho việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Thông tin cá nhân được đăng ký được sử dụng để cung cấp cho các bạn những bí quyết và những trải nghiệm tùy chỉnh khi bạn sử dụng những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin của bạn  sẽ không bao giờ được cho phép bên thứ 3 sử dụng tuy nhiên chúng tôi có thể dùng vào những mục tiêu dưới đây với mức độ thông tin hạn chế.

Công Bố Thông Tin

Chúng tôi có thể tiết cho thông tin khách hàng và thông tin của thành viên cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

Công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi hợp đồng với các công ty khác hoạt động kinh doanh thay mặt chúng tôi, trong quá trình hoạt động này có thể liên quan tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn một cách hạn chế.

Chúng tôi yêu cầu các công ty chỉ sự dụng thông tin theo mục đích thực hiện hợp đồng họ hoàn toàn không có quyền chuyển giao thông tin cho bên khác trừ khi thực hiện điều cần thiết để cung cấp dịch vụ và đơn hàng.

Một số ví dụ về thực hiện chức năng trong kinh doanh như thực hiện đơn hàng, hoàn thành phiếu giảm giá, giải thưởng, thực hiện khuyến mãi, thực hiện khảo sát thị trường, dịch vụ lưu trữ thông tin, chúng tôi cũng có thể làm cho thông tin phi cá nhân để chọn nhà cung cấp dịch vụ.

Các Công Ty Con Hoặc Công Ty Liên Doanh

Một công ty con hoặc công ty liên doanh là một tổ chức mà chúng tôi sở hữu ít nhất 50% . Nếu chia sẻ thông của bạn cho công ty con hoặc công ty liên doanh chúng tôi yêu cầu họ không chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị hoặc sử dụng thông tin trái phép làm ảnh hưởng đến cá nhân bạn.

Nếu bạn cho chúng tôi biết bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin từ công ty chúng tôi, chúng tôi cũng không chia sẻ thông tin của bạn cho công ty con hoặc công ty liên doanh cho mục đích tiếp thị.

Đồng Thương Hiệu Và Đối Tác

Công ty chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty đối tác có cùng trình khuyến mại đặc biệt trên trang cùng nhãn hiệu trên trang web của chúng tôi.

Bạn sẽ được thông báo về việc chia sẻ này khi bạn được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân trên một trang như vậy. Sử dụng của đối tác của bất kỳ thông tin bạn gửi sẽ được điều chỉnh bởi thông báo bảo mật riêng của đối tác mà bạn có thể xem xét trước khi trình thông tin của bạn.

Chuyển Nhượng Việc Kinh Doanh

Công ty chúng tôi có quyền chuyển giao thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần việc kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu doanh nghiệp được bán, chuyển nhượng, công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội để bạn trải nghiệm dịch vụ mới.

Trong một số trường hợp, chúng tôi không cung cấp thông tin, điều này có nghĩa là tổ chức mới sẽ không thể tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc sản phẩm mà Công ty chúng tôi cung cấp.

Thực Thi Pháp Luật

Công ty chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn cho bất kỳ lý do sau: thực hiện theo pháp luật, quy định hoặc lệnh của toà, hợp tác với cuộc điều tra của Chính phủ, để giúp ngăn chặn gian lận hoặc để thi hành hoặc bảo vệ quyền Công ty của chúng tôi hoặc các công ty con.

Sự Đồng Ý Của Bạn

Trong tất cả các trường hợp khác, Công ty chúng tôi sẽ có được sự đồng ý của bạn trước khi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba. Ví dụ, Công ty của chúng tôi có thể tiến hành một đề nghị chung hoặc cuộc thi với một bên thứ ba và bạn sẽ được hỏi xem thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba.

Mua sắm trực tuyến

Nếu bạn sử dụng dịch vụ đặt hàng hoặc sản phẩm trực tiếp từ công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp chỉ để xử lý trật tự đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên ngoài trừ mức độ cần thiết để hoàn thành thứ tự đó.

Nếu bạn hoàn thành một đơn đặt hàng cho một số công ty khác có liên kết với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như một đơn đặt hàng quà tặng trực tuyến gửi trực tiếp đến người nhận, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về người nhận, chẳng hạn như tên của người nhận, địa chỉ , và số điện thoại.

Công ty chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng của bên thứ ba của bất kỳ thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đặt hàng như vậy. Xin vui lòng thực hiện cẩn thận khi làm như vậy. Chúng tôi khuyên bạn nên làm quen với các bảo mật và điều khoản của chính sách sử dụng của bất kỳ công ty khác mà các trang web bạn có thể truy cập từ trang web của chúng tôi.

Quảng Cáo Trực Tuyến

Công ty chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trực tuyến của chúng tôi. Trong những trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin tổng hợp và không xác định về việc truy cập thành viên thu thập được thông qua quá trình đăng ký cũng như thông qua các cuộc điều tra trực tuyến và chương trình khuyến mãi với các nhà quảng cáo.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp và không xác định này để cung cấp quảng cáo phù hợp hoặc liên doanh. Ví dụ, một nhà quảng cáo hoặc công ty liên doanh cho chúng ta biết khán giả họ muốn tiếp cận và cung cấp cho chúng tôi một quảng cáo phù hợp với khán giả.

Dựa trên các thông tin tổng hợp và không xác định chúng tôi đã thu thập được, chúng ta có thể hiển thị hoặc gửi quảng cáo đến cho khán giả. Công ty chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân về Khách thăm hoặc thành viên của mình với các nhà quảng cáo hoặc các công ty liên doanh.

Trả Lời Qua Email

Khi truy cập hoặc thành viên gửi yêu cầu qua email đến công ty của chúng tôi, địa chỉ email trở lại được sử dụng để trả lời các email yêu cầu chúng tôi nhận được. Công ty chúng tôi không sử dụng các địa chỉ email trả lại cho bất kỳ mục đích nào khác và không chia sẻ địa chỉ email quay trở lại với bất kỳ bên thứ ba.

Khảo Sát Khách Hàng Tự Nguyện

Chúng tôi có thể định kỳ tiến hành hai cuộc khảo sát khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi khuyến khích khách hàng của chúng tôi để tham gia vào các cuộc điều tra bởi vì họ cung cấp cho chúng tôi thông tin quan trọng giúp chúng tôi cải tiến các loại sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp và làm thế nào chúng tôi cung cấp cho bạn tốt hơn.

Thông tin cá nhân của bạn và câu trả lời sẽ vẫn còn bí mật, ngay cả khi cuộc khảo sát được tiến hành bởi một bên thứ ba. Tham gia khảo sát khách hàng của chúng tôi là tự nguyện. Thông tin về làm thế nào để lựa chọn ra các cuộc điều tra sẽ được chứa trong thông tin liên lạc khảo sát.

Chúng tôi có thể lấy thông tin chúng tôi nhận được từ các cá nhân đáp ứng với các cuộc điều tra khách hàng của chúng tôi và kết hợp (hoặc tổng hợp) với các phản ứng của khách hàng khác, chúng tôi có thể có, để tạo ra rộng hơn, câu trả lời chung cho các câu hỏi khảo sát (như giới tính, tuổi, nơi cư trú, sở thích, giáo dục, việc làm, lĩnh vực công nghiệp, hoặc thông tin cá nhân khác).

Sau đó chúng tôi sử dụng các thông tin tổng hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi với bạn, và để phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới. Tổng hợp, không nhận dạng cá nhân thông tin này có thể được chia sẻ với bên thứ ba.

Bộ Sưu Tập Tự Động Thông Tin

Cookies: Công ty chúng tôi có thể sử dụng “” Cookies “để thu thập thông tin. Cookie là những mẩu nhỏ thông tin được lưu trữ bởi trình duyệt của bạn trên ổ cứng máy tính của bạn, theo yêu cầu của một trang web. Cookie Công ty của chúng tôi không chứa bất kỳ thông tin cá nhân, nhưng được sử dụng chủ yếu như sau:

Để theo dõi các thông tin tạm thời. Ví dụ, cookies cho phép chúng ta theo dõi những hình ảnh bạn tải lên và tải về.

Đăng ký bạn trong chương trình đặc biệt. Cookie cho phép chúng ta nhớ đến bạn khi bạn đăng nhập

Đến những nơi trên trang web của chúng tôi đòi hỏi phải thành viên.

Để ghi nhớ đất nước của bạn và tuỳ chọn ngôn ngữ

Để giúp chúng tôi hiểu được quy mô khán giả của chúng tôi và các lưu lượng truy cặp

Để thu thập và ghi lại thông tin về những gì bạn xem trên trang web của chúng tôi và những gì bạn xem trong e-mail của chúng tôi.

Quản lý và trình bày thông tin trang web và những hình ảnh hiển thị trên máy tính của bạn, và

Để cung cấp thông tin cụ thể đến lợi ích của bạn.

Chúng tôi cũng có thể đặt nhỏ “theo dõi gifs” hoặc “cảnh báo” trên rất nhiều các trang trên trang web của chúng tôi, trong quảng cáo trực tuyến với các bên thứ ba, và trong email của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cảnh báo, trong kết nối với cookies, thu thập dữ liệu phi cá nhân về việc sử dụng trang web của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở những ngày và thời gian của chuyến thăm này, các trang web truy cập, các trang web giới thiệu, loại trình duyệt (ví dụ: , Internet Explorer, Netscape), các loại hệ điều hành (ví dụ, Windows, Linux hoặc Mac), và các tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet của người truy cập (ví dụ, AOL).

Thông tin này được thu thập về hàng ngàn chuyến đi thực địa và phân tích như một toàn thể. Thông tin này rất hữu ích, ví dụ, theo dõi hiệu suất của quảng cáo trực tuyến của chúng tôi như các banner quảng cáo trực tuyến và để xác định nơi để đặt quảng cáo trong tương lai trên các trang web khác.

Vô hiệu hóa cookies và các cảnh báo:

Nếu bạn không thấy thoải mái với bộ sưu tập các thông tin đó thông qua việc sử dụng cookies và cảnh báo trên, chúng tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa các tính năng này thông qua các tùy chọn trình duyệt của bạn, tuy nhiên hãy hiểu điều này sẽ hạn chế hiệu quả hoạt động và chức năng của trang web công ty của chúng tôi. Tài liệu hướng dẫn trình duyệt của bạn cần cung cấp các thủ tục cụ thể để vô hiệu hóa cookie và hỗ trợ đèn hiệu.

Riêng Tư Cho Trẻ Em

Bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của trẻ em là đặc biệt quan trọng, và những người ở độ tuổi dưới 13 được bảo vệ. Vì lý do đó, Công ty của chúng tôi không cố ý cho phép trẻ em dưới 13 tuổi để trở thành thành viên của các trang web của chúng tôi, hoặc để mua hàng hóa và dịch vụ trên các trang web của chúng tôi, mà không có sự đồng ý của cha mẹ có thể kiểm chứng.

Công ty của chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, trừ trường hợp cha mẹ có sự đồng ý.

Nếu chúng ta bao gồm trẻ em dưới 13 tuổi như là một phần của chúng tôi khán giả trang web dự định, những trang web cụ thể , phù hợp với quy định của pháp luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em , được xác định rõ ràng và cung cấp một thông báo bảo mật rõ ràng; và chúng tôi sẽ cung cấp các quy trình để có được sự chấp thuận của cha mẹ, cung cấp truy cập thông tin và cho phép cha mẹ để yêu cầu loại bỏ các thông tin cá nhân của con em họ.

Công ty của chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và người giám hộ để dành thời gian với con cái của họ trực tuyến và tham gia vào các hoạt động và lợi ích tương tác của họ.

Diễn Đàn Cộng Đồng

Một số phần của trang web của chúng tôi có thể cho phép bạn tham gia vào các dịch vụ công cộng như diễn đàn thảo luận, chat, và các sự kiện trực tiếp. Vui lòng sử dụng  khi đăng tải thông tin cá nhân về bản thân khi sử dụng các dịch vụ này.

Hãy nhận biết rằng khi bạn tiết lộ thông tin cá nhân tại các trang web, chẳng hạn như tên của bạn, tên thành viên, địa chỉ email, vv, các thông tin có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác để gửi email không mong muốn.

Các dịch vụ được mở cho công chúng, và những gì bạn gửi có thể được xem bởi bất cứ ai và không được bảo vệ. Chúng tôi không thể kiểm soát các ý kiến ​​mà bạn có thể nhận được trong khi bạn tham gia vào các dịch vụ này. Bạn có thể tìm thấy ý kiến ​​của người khác để gây khó chịu, có hại hoặc không chính xác.

Cam Kết Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh hành chính, quản lý và kỹ thuật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Công ty của chúng tôi có tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ khác nhau mà liên quan đặc biệt để xử lý các thông tin cá nhân. Chúng bao gồm các kiểm soát nhất định để giúp bảo vệ các thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để hiểu và tuân thủ các điều khiển và chúng ta giao tiếp Thông báo bảo mật của chúng tôi, thực hành và hướng dẫn cho nhân viên của chúng tôi. Tuy nhiên, trong khi chúng tôi cố gắng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng phải thực hiện các bước để bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đề phòng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong khi bạn đang ở trên Internet.

Câu Hỏi Chính Sách Bảo Mật Của Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện mô tả ở đây, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua những thông tin được cung cấp trên trang web này.

Sửa Đổi Chính Sách Này

Công ty của chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, sửa đổi, hoặc sửa đổi chính sách này, điều khoản sử dụng, dịch vụ đăng ký, các chính sách và các thoả thuận khác của chúng tôi bất cứ lúc nào và trong bất cứ cách nào, bằng cách cập nhật này.

Dịch vụ và các trang web chúng tôi tài trợ có các biện pháp an ninh để bảo vệ sự mất mát, sử dụng sai, và thay đổi các thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh mạng và hệ thống của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp an ninh của chúng tôi sẽ ngăn chặn bên thứ ba “tin tặc” từ thu thập bất hợp pháp thông tin này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *